Kim jest Radca Prawny?

kancelaria prawna Litwin - kim jest radca prawny?Zawód Radcy Prawnego wyłonił się z funkcji prawnika działającego przy zakładach pracy, który wspomagał swoją wiedzą dyrekcję, co pozostawało w oczywistym kontraście do historycznego zawodu adwokata, świadczącego usługi w kancelarii adwokackiej.

Przez kolejne lata radcowie zdobywali kolejne kompetencje – prawo i obowiązek zrzeszenia w korporacji zawodowej, prowadzenia listy osób wykonujących zawód, szkolenia aplikantów itd., które nieuchronnie i coraz bardziej upodobniały ich do przedstawicieli adwokatury. Od lipca 2015 r. radcowie prawni – tak samo jak adwokaci – mogą prowadzić obronę w procesach karnych.

Aktualnie zawód radcy prawnego w zasadzie niczym nie różni się od zawodu adwokata – różnice sprowadzają się faktycznie do dwóch kwestii, koloru żabotu togi, gdzie radcowie posiadają niebieski, zaś adwokaci zielony oraz ewentualnej możliwości pracy na etacie, której adwokaci nie mają, wszak mogą wykonywać czynności jedynie w ramach kancelarii adwokackiej. Wszystko to oznacza, że pod względem możliwości działania w procesach sądowych nie istnieją różnice między oboma zawodami. Z tego względu obie korporacje, radcowska i adwokacka, podejmowały wstępne rozmowy na temat ewentualnego scalenia zawodów w jeden – adwokacko-radcowski.

O nas

Naszym priorytetem jest skuteczna pomoc Klientom, dlatego z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy, dotrzymujemy terminów i bieżąco informujemy o postępie prac. Naszym kapitałem jest młodość, dynamika, bardzo dobre wykształcenie oraz szerokie doświadczenie zdobyte w czasie aplikacji oraz profesjonalność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Nasza Kancelaria Prawna funkcjonuje w oparciu o zespołową pracę wspomaganą przez specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin – notariuszów, komorników, geodetów, lekarzy i rzeczoznawców. Zapewnia to kompleksowość świadczonych przez nas usług prawnych.

Radca Prawny Oława

Nasz Zespół

Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Litwina służy kompleksową pomocą prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w  obrocie gospodarczym (w szczególności spółkom prawa handlowego). Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych prawników. Klientom biznesowym proponujemy również stałą obsługę prawną. W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

 • udzielamy porad prawnych i konsultacji,
 • sporządzamy opinie prawne,
 • sporządzamy pisma procesowe,
 • opracowujemy i weryfikujemy umowy, pisma, regulaminy,
 • prowadzimy negocjacje w imieniu Klienta,
 • rejestrujemy spółki prawa handlowego
 • rejestrujemy fundacje i stowarzyszenia
 • reprezentujemy klientów przed wszystkimi urzędami i sądami, w tym przed Sądem Najwyższym

Zespół naszej kancelarii nie ustaje w staraniach, by nasza firma stanowiła wzór profesjonalizmu w zakresie usług prawnych. Oczywiście usługi prawne dla naszych klientów wykonujemy nie tylko w Oławie i Wrocławiu, ale również na terenie całego kraju bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

Oferujemy indywidualnie dobrany zakres pomocy prawnej, a nasze usługi prawne wykonujemy kierując się potrzebami oraz interesami klientów. Zawsze dążymy do maksymalizacji zysków naszych Klientów. Stosując się do tych zasad, nasza kancelaria jest w stanie zaoferować usługi prawne i sposób ich wykonania, a także formę rozliczenia wynagrodzenia, maksymalnie odpowiadające Państwa wymaganiom.

Cena

Oferujemy świadczenie pomocy prawnej na rzecz naszych Klientów zarówno na podstawie indywidulanych zleceń jak i w oparciu o umowy o stałą obsługę prawną. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie w trakcie konsultacji z Klientem i uzależniona jest od zakresu zleconych czynności. Podstawowymi parametrami dokonywanej wyceny jest poziom skomplikowania konkretnej sprawy oraz czas niezbędny na finalizację przedsięwzięcia. W analogiczny sposób są wyceniane czynności radcy prawnego wykonywane poza siedzibą kancelarii – udział w oględzinach, negocjacjach biznesowych, walnych zgromadzeniach wspólników, itd. Podstawą naszych działań jest generowanie zysku dla naszych Klientów. Z tego względu jednym z proponowanych sposobów rozliczeń jest ujęcie części wynagrodzenia jako premii za wygraną tzw. succes fee.

PRO BONO

Nasza kancelaria angażuje się w inicjatywy społeczne mające na celu działania na rzecz społeczności lokalnej. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi świadczymy bezpłatną pomoc prawną na rzecz:

 • Fundacji ,,Ku Korzeniom” z siedzibą w Oławie
 • Fundacji Regionalne Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Przyszłość” z siedzibą w Oławie
 • Stowarzyszenia Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu
 • Stowarzyszenie Lex Optima z siedzibą we Wrocławiu
 • Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Delfinek z siedzibą w Tuplicach

Formularz Kontaktowy
Dane Kontaktowe

Siedziba Kancelarii
ul. B. Chrobrego 20 H
55-200 Oława
Oddział Kancelarii
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 44/1
50-369 Wrocław