Alimenty na współmałżonka

Alimenty na współmałżonka

Alimenty w czasie trwania małżeństwa Należy pamiętać, iż prawa i obowiązki małżonków są równe. Oznacza to, że zarówno mąż jak i żona mogą żądać alimentów. W małżeństwie istnieje obowiązek wzajemnego wspomagania się, w tym zabezpieczenia finansowego współmałżonka. W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku można zażądać zapłaty alimentów na r...

Czytaj dalej

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Wysokość alimentów Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wysokość alimentów zależy od dwóch rzeczy: uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i maj...

Czytaj dalej