Alimenty na współmałżonka

Alimenty na współmałżonka

Alimenty w czasie trwania małżeństwa Należy pamiętać, iż prawa i obowiązki małżonków są równe. Oznacza to, że zarówno mąż jak i żona mogą żądać alimentów. W małżeństwie istnieje obowiązek wzajemnego wspomagania się, w tym zabezpieczenia finansowego współmałżonka. W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku można zażądać zapłaty alimentów na r...

Czytaj dalej

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Wysokość alimentów Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wysokość alimentów zależy od dwóch rzeczy: uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i maj...

Czytaj dalej

Nakaz zapłaty – co dalej?

Nakaz zapłaty – co dalej?

Czym jest nakaz zapłaty? Nakaz zapłaty jest orzeczeniem merytorycznym, zrównanym w skutkach z wyrokiem. Wydawany jest tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Od wyroku nakaz zapłaty różni się brakiem solennej formy oraz sposobem wydania. Nakaz zapłaty, inaczej niż wyrok, wydawany jest wyłącznie na posiedzeniu niejawnym. Jest ponadto orzecz...

Czytaj dalej