Jarosław Litwin jest absolwentem stacjonarnych studiów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim  oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

CPE Jarosław LitwinSpecjalizuje się w prawie cywilnym – w szczególności w ubezpieczeniach gospodarczych, w prawie rodzinnym i spadkowym. Angażuje się w sprawy związane ze swobodami obywatelskimi prowadzonymi na gruncie prawa cywilnego (ochrona dóbr osobistych), jak i prawa karnego.

Włada biegłe językiem angielskim – w czasie studiów i aplikacji zajmował się tłumaczeniem tekstów do książek pokonferencyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest posiadaczem najwyższego stopniem certyfikatu Uniwersytetu Cambridge, potwierdzającego znajomość tego języka na poziomie C2, tj. Certificate of Proficiency in English (CPE) – z oceną B.

W zakresie działalności publicznej pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Ku Korzeniom, działającej na terenie Oławy.

Prywatnie od ponad dekady pasjonuje się sportem – podnoszeniem ciężarów i ćwiczeniami wytrzymałościowymi, badaniem genealogii swojej rodziny, strzelectwem z broni palnej oraz historią Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych na przestrzeni wieków, w tym szczególnie na przełomie XIX i XX w.