Jarosław Litwin

Jarosław Litwin

Jarosław Litwin jest absolwentem stacjonarnych studiów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym – w szczególności w ubezpieczeniach gospodarczych, w prawie rodzinnym i spadkowym. Angażuje się w sprawy związane ze swobodami obywatelskimi prowadzonymi na gruncie ...

Michał Kardasz

Michał Kardasz

Michał Kardasz to magister stacjonarnych studiów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W marcu 2017 r., po odbyciu aplikacji, z pozytywnym wynikiem złożył Egzamin Radcowski, przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W latach 2015 – 2017 dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP, Pawła Grabowskiego oraz asystent Sejmowej Komisji Śledczej do...