Michał Kardasz Oława

Michał Kardasz to magister stacjonarnych studiów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W marcu 2017 r., po odbyciu aplikacji, z pozytywnym wynikiem złożył Egzamin Radcowski, przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W latach 2015 – 2017 dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP, Pawła Grabowskiego oraz asystent Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Specjalizuje się w prawie zobowiązań, umów i obrotu gospodarczego. W spektrum jego zainteresowań znajduje się również szeroko pojęte prawo administracyjne i łowieckie. Czas wolny spędza na łonie natury – przemierzając knieje jako myśliwy lub wędkując metodą spinningową. Miłośnik dobrej literatury i wyścigów żużlowych.