Przełom w sprawie Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

po raz pierwszy Sąd Apelacyjny uznaje, że fundacja Ośrodek Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK) odpowiada za profil o tożsamej nazwie założony na żydowskim portalu Facebook.Czytaj dalej

Sąd nad Wolnością Słowa

Czyli Bantustan kontratakuje.Czytaj dalej

Paradis Judaeorum

więcej pod linkiem: „Sytuacja wyjątkowa”. Sąd obciążył państwo kosztami, które miała zapłacić Lempart  Czytaj dalej

Dmowski nieznany – relacja wykładu prof. Krzysztofa Kawalca, współfinansowanego przez Kancelarię Jarosława Litwina

Zapraszamy także na profil Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego: https://www.facebook.com/pages/category/History-Museum/Muzeum-Tradycji-Ruchu-Narodowego-2235382160009788/  Czytaj dalej

Policja Myśli Ministerstwa Prawdy

Opowieść o tym, jak skrajnie lewicowa organizacja rości sobie prawo do urządzania sądów kapturowych oraz rugowania z przestrzeni internetu książek księży katolickich, piszących o żydowskim talmudycznym szowinizmie.  Czytaj dalej

okruch luksusu

Oława, miasto w którym nie było Niemców. Byli tylko Polacy, którzy na kilkanaście lat przez II Wojną Światową, w wyniku terroru i agresywnej germanizacji, mówili po niemiecku. Stan ten niektórzy współcześni osobnicy śmią nazywać „wiel...Czytaj dalej

„kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą”

czyli opowieść o polskojęzycznej prasie w Polin.Czytaj dalej

o tych, co bezkarnie po chodnikach stąpali

W 2018 r. w Oławie, na osiedlach „należących” do jednej spółdzielni mieszkaniowej, tworze, którego początki sięgają okresu panowania późnego Gierka, na właścicielach prywatnych lokali skupiły się oczy jej prezesa, który to zażąd...Czytaj dalej

„ty k***o co dziadka miałaś w SS czy ojca” – czyli lewicowa mowa miłości w internecie

Przedstawiona historia dotyczy pierwszej w Polin wygranej sprawy przeciwko fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, której Sąd – na obecną chwilę w I instancji – przypisał odpowiedzialność za naru...Czytaj dalej

człowiek, który zatrzymać miał Marsz Miłości

  krótka historia człowieka, którego policja chciała wcielić w winę rzekomej blokady pierwszego Marszu Miłości w Częstochowie, tj. pochodu homoseksualistów, biseksualistów, transseksualistów, „queer” (?), jak również jak si...Czytaj dalej

Umowa o pracę – co powinna zawierać?

Umowa o pracę powinna określać wszystkie uzgodnione przez strony warunki tej umowy, a nie tylko te, które powinny być podane „w szczególności”, jak to przewidują normy prawa pracy. Wymagania dotyczące treści umowy o pracę powinny być przez ...Czytaj dalej

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (potocznie zwanym zwolnieniem dyscyplinarnym). Ocena, czy dane naruszenie obowiązku jest ciężkie, zale...Czytaj dalej

Alimenty na współmałżonka

Alimenty w czasie trwania małżeństwa Należy pamiętać, iż prawa i obowiązki małżonków są równe. Oznacza to, że zarówno mąż jak i żona mogą żądać alimentów. W małżeństwie istnieje obowiązek wzajemnego wspomagania się, w tym zabezpieczenia fin...Czytaj dalej

Alimenty na dziecko

Wysokość alimentów Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowan...Czytaj dalej

Nakaz zapłaty – co dalej?

Czym jest nakaz zapłaty? Nakaz zapłaty jest orzeczeniem merytorycznym, zrównanym w skutkach z wyrokiem. Wydawany jest tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Od wyroku nakaz zapłaty różni się brakiem solennej formy oraz sposobem wy...Czytaj dalej