po raz pierwszy Sąd Apelacyjny uznaje, że fundacja Ośrodek Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK) odpowiada za profil o tożsamej nazwie założony na żydowskim portalu Facebook.