We wtorek 25 maja 2021 r. Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Gdańsku, w oparciu o prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 kwietnia br. sygn. akt III OSK 865/21 (wcześniej I OSK 306/19) oraz o prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt II SAB/Bk 87/18, gdzie obie te sprawy były zainicjowane i przeprowadzone przez mecenasa Jarosława Litwina, rozpoczął systematyczne przesyłanie zainteresowanym osobom ukrywanego przez lata przez prokuratora Ignatiewa przed opinią publiczną sprawozdania prof. Koli z ekshumacji w Jedwabnem.

Jednym z odbiorców raportu został Pan Poseł Grzegorz Braun, który 10 maja br. zorganizował w Sejmie zignorowaną przez media głównego nurtu konferencję z udziałem mec. Jarosława Litwina oraz dr. Tomasza Sommera, historyka i redaktora naczelnego tygodnia Najwyższy Czas!, pt. Przełom w sprawie Jedwabnego, której przedmiotem było ogłoszenie wyroku NSA oraz zapowiedź ostatecznej walki o ujawnienie przed polskim społeczeństwem oraz całym światem prawdziwego przebiegu incydentu w stodole w Jedwabnem.

Sprawozdanie do pobrania w treści artykułu na pantarhei24.com/