Przedstawiona historia dotyczy pierwszej w Polin wygranej sprawy przeciwko fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, której Sąd – na obecną chwilę w I instancji – przypisał odpowiedzialność za naruszenie szeregu dóbr osobistych internautki, w tym odpowiedzialność za podburzanie stronników fundacji do niebywale wulgarnych na nią ataków